Проекти

СНИК ЕООД е сред водещите консултанти в сферата на строителния надзор в североизточния регион на България. Наши клиенти са някои от най-големите инвеститори в Шуменска област: Фикосота, Теси, Стройколукс Джабаров, Карлсберг България, Алкомет, Община Шумен, Хел бул истейт, Хъс, Дидис, Агрополихим, СРС РАМКРО, Министерство на образованието и науката, Община Бургас, АПИ, Областна администрация гр. Пловдив, ВиК Шумен и др.

  • Всички
  • Инфраструктура
  • Производствени предприятия
  • Жилищни сгради
  • Обществени сгради