Улична инфраструктура на Индустриален парк Шумен

Индустриален Парк Шумен е публично-частно партньорство за изграждане на нов индустриално-търговски и логистичен център на площ от 2 400 000 кв.м., който обслужва нуждите на град Шумен и целия североизточен регион на България.

Строежът се състои в изграждане на ново четириклонно кръгово кръстовище на републикански път I-2 при км. 119+800 и съпътстващата го инфраструктура и ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на км. 115+756 на Път I-7 „Силистра-Шумен-Ямбол“, които да свързват подзона В и подзона С на Индустриален Парк Шумен.

Инфраструктура