За нас

За нас

СНИК ЕООД е строителен консултант с над 20 годишна история.
Предлагаме пълен комплект услуги в сферата на строителния надзор, проектирането, инвеститорския контрол и управлението на строително-инвестиционни проекти.

За нас
100%
Проектиране

по части Архитектура, ВиК, Пътна, ОВК, Технология, Геодезия

100%
Оценка на съответствието

съгласно чл. 142 и чл. 169 от ЗУТ. Издаване на Комплексен доклад за разрешение за строеж.

100%
Строителен надзор

Лиценз за консултант съгласно ЗУТ. Контрол върху качеството и съответствието на строителните работи.  

100%
Инвеститорски контрол

Съответствие на СМР с проекта, количествата, сроковете и бюджета

инж. Георги Григоров
инж. Георги Григоров
транспортно строителство
Ина Костадинова
инж. Ина Костадинова
мениджър строителен надзор
Елена Григорова
инж. Елена Григорова
управител
4_Kaloyan_automation
инж. Калоян Костадинов
автоматизация
5_Lili_BD
Лили Григорова
бизнес развитие

Лицензирани сме по Закона за устройство на територията да извършваме дейностите по чл. 166, ал. 1 оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Екипът ни включва инженери, архитекти, юристи, лекари, пожарникари и други специалисти необходими за проектиране, изграждане и сертифициране на обекти във всички сфери на инвестиционното проектиране и строителството:

  • Сгради и съоръжения
  • Производствени инсталации и технология
  • ВиК и хидромелиоративни системи
  • Електрически системи
  • Отопление, вентилация и климатизация
  • Транспортно строителство и подземни комуникации
  • Сметища

Работим по проекти финансирани по европейски и други донорски програми. както и проекти, управлявани съгласно договорните условия на ФИДИК. Наши клиенти са някои от най-големите производствени предприятия в североизточния регион, общини и държавни институции, социални учреждения, местни и международни инвеститори.
Повече информация за услугите, които предлагаме, може да получите тук.

Дългогодишният ни опит с контролните органи и познаването на методите за работа и изискванията на местната администрацията гарантират бързо и качествено изпълнение на Вашия проект.

Лиценз

Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

 

Сертификати ISO

Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на СНИК ЕООД с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015

Сертификат за съответствие на системата за управление на организацията на СНИК ЕООД с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015

Членства в организации

Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК)
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)