Логистичен център Фикосота

Строеж на логистичен център на Фикосота ООД, застроена площ 8509 m2.

Производствени предприятия