Archive

Рехабилитация на общински довеждащ път продължение на бул. „Симеон Велики“, от пътен възел км. 116+083 на републикански път I-7 до пътен участък Завод „Алкомет“, с дължина на южното платно 1588,47 m и на северното платно 1592,53 m. Възложител Община Шумен....